Svizra

Dals 1600 reservats en Svizra è il Parc Naziunal en l’Engiadina quel ch’è protegì il meglier. Qua vegn la natira surlaschada cumplettamain a sasezza.

Sin plaun internaziunal è la Svizra disfavurisada cun in sulet parc naziunal – malgrà sia rolla da piuniera cun l’emprim parc naziunal dal l’Europa Centrala.
Ils ultims onns hai dà moviment en la cuntrada da parcs da la Svizra. L’Uffizi federal d’ambient sustegna a basa da la lescha davart la protecziun da la natira e da la patria la creaziun da novs territoris da protecziun da gronda dimensiun.

http://www.bafu.admin.ch/paerke/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dapi il 2007 exista ina rait da parcs svizzers che represchenta ils interess da las zonas da protecziun.

http://www.netzwerk-parke.ch/