Las basas

La lescha dal Parc Naziunal, relaschada il 1980, è la basa giuridica dal Parc Naziunal e descriva sias incumbensas. La lescha definescha il caracter e la finamira dal Parc Naziunal:

«Il Parc Naziunal è in reservat, en il qual la natira è protegida da tuttas intervenziuns umanas e nua che l’entira fauna e flora vegn surlaschada a ses svilup natiral.»

La lescha furma la basa per la protecziun dal Parc Naziunal, las disposiziuns detagliadas èn inditgadas en l’ordinaziun chantunala. Quella cuntegna indicaziuns davart las finamiras da protecziun, las sendas, ils scumonds e las disposiziuns penalas.

Downloads (per tudestg):  Nationalparkgesetz

Downloads (per tudestg):  Nationalparkordnung

Downloads (per tudestg): Ordnungsbussen