Excursiuns guidadas

Il Parc Naziunal organisescha turas ed excursiuns guidadas tant per gruppas sco era per singulas persunas. Excursiuns pedagogicas spezialas permettan ad uffants e giuvenils d’emprender d’enconuscher il Parc Naziunal.

Resguardai p.pl. che las excursiuns vegnan en emprima lingia realisadas en tudestg. Vus pudais però era far in’excursiun privata u pedagogica en in’autra lingua. Empleni p.pl. il formular online (uras da biro)

Ulteriuras Infurmaziuns concernent las excursiuns guidadas (in tudestg).

Resguardai p.pl. las reglas da cumportament. Per exempel è la visita dal PNS na permessa cun chans, era betg a la corda.