Lieur alva

Las lieurs alvas èn adattadas perfetgamain per viver en il fraid.

Cuntrari a la lieur grischa, è la lieur alva fitg derasada en il Parc Naziunal. Ella ha tut ils segns tipics d’in animal da muntogna: ina postura bratga, toppas davos ladas ed ureglias curtas. La lieur alva viva en il guaud, en la zundra ed en gondas da crappa grossa. Savens dattan mo las passidas en la naiv perditga da l’existenza da la lieur alva. Las passidas da las toppas davant pli pitschnas èn fitg datiers ina da l’autra, quellas da las toppas ladas davos pli dapart. Las lungas pattas davos da la lieur alva èn fitg pailusas. Ella las po ultra da quai era sbrajattar fitg bain.

L’enviern porta la lieur alva in pail alv sco la naiv, mo ils pizs da las ureglias èn nairs. Durant il temp da midada è il pail taclà cun flatgs alvs e flatgs brin grischs.
Avant che la lieura partureschia la primavaira ses pitschnins, sa copulescha ella danovamain. Era quai è ina strategia da surviver. Perquai che la stad en muntogna è fitg curta, pon nascher dapli lieurets durant la stagiun grazia a questa superfetaziun.