Luf-tscherver

Il luf-tscherver n’ha betg gì in meglier destin ch’il luf e l’urs.

Il luf-tscherver è vegnì extirpà en Svizra il 19avel tschientaner. Il luf-tscherver maglia unicamain charn e vegniva perquai vesì sco concurrenza per l’uman. El sa nutrescha surtut da chamutschs e chavriels e sa schluita vers sia preda per la mazzar cun ina murdida precisa en il culiez. Il luf-tscherver dovra circa 1.5 kg charn per di.

L’onn 2007 è per l’emprima giada puspè immigrà in luf-tscherver da la Svizra Nordorientala en il Parc Naziunal. El è restà plirs mais en quel territori ed ha pudì vegnir munì cun in culier emettur. Alura è el chaminà vinavant en il Trentino (Italia).

www.kora.ch