Radiolarit

Il radiolarit è in crap particular. El è sa furmà sin il fund da la mar en ina profunditad da var 5000 m e consista surtut da skelets da radiolars.

Quai èn pitschens animalets microscopics che vivan anc oz en oceans frestgs. Lur skelets na consistan betg, cuntrari a la gronda part dals animals, da chaltschina, mabain d’acid da silizium u dad opal. Chemicamain è quai il medem sco vaider.

Cura ch’ils radiolars moran, crodan lur skelets vaidrads plaunsieu sin il fund da la mar. Els furman là ina glitta da radiolars. En il decurs dal temp vegn quella cumprimida al crap radiolarit.

Sut 4500 meters sa schlia la crosa da chaltschina sensibla a l’acid. I restan enavos mo ils skelets transparents dals radiolars. Uschia ans tradescha il radiolarit er insatge davart la profunditad da la mar da quel temp.

Il radiolarit è dir, e vegniva perquai duvrà savens per far utensils durant il temp da crap. En il Parc Naziunal ha el in plaz prominent sut il Piz d’Esan, aut siador sur la Val Trupchun. Ina val laterala ha schizunt ses num dad el – la Val Cotschna.