Simbiosa

Las ragischs ed ils bulieus coopereschan.

Grazia a la simbiosa da las ragischs cun ils bulieus (micorrhiza) cuntanschen las plantas alpinas in meglier provediment da nitrogen. Tras ses tessì da fils absorbescha il bulieu surtut nitrogen e nutrescha cun quel la planta. Percunter profitescha il bulieu da la circulaziun da las substanzas nutritivas da la planta.

Cunquai che las temperaturas èn pli bassas en l’auta muntogna, sa decumpona il material vegetal pli plaun ch’en la val e damai sa retardescha era la furniziun da substanzas nutritivas en il terren. La planta alpina cumpensescha quest dischavantatg cun agid da ses sistem da ragischs extendì e la simbiosa cun ils bulieus.

Ils tieus alpins furman ina simbiosa cun passa 20 differents bulieus. Grazia a questa varietad pon ils tieus fitgar pe en differents terrens fitg povers.